PŁATNE REKLAMY

PŁATNE REKLAMY

Instagram podzielił los wielu innych aplikacji społecznościowych. Narzędzie stworzone w celu dostarczania rozrywki i budowania sieci znajomych, szybko przerodziło się w dodatkowy kanał komunikacji marki z klientami, jako dodatek marketingowy…