COOKIES – SZPIEDZY W SKLEPIE

COOKIES – SZPIEDZY W SKLEPIE

szpiedzy w sklepie

Branża mody to wymagający rynek. Oprócz dobrego pomysłu na własny biznes i pasji, z pewnością przyda się wiedza nie tylko z marketingu, ale też i prawa. Z adwokat, Partner Zarządzającą kancelarii IP Legal Adwokaci i redaktorką naczelną portalu Prawo w Modzie, Magdaleną Korol, rozmawiamy o śledzeniu użytkowników w sieci, cookies i rodzajach danych o klientach, które marka może przechowywać. No właśnie – może czy nie może?

 

Zgodnie z danymi Zalando, w połowie 2013 roku elektroniczny katalog firmy odwiedzały każdego dnia 3 miliony użytkowników w całej Europie. Nie każdy może się pochwalić podobną, aktualizowaną co sekunda bazą danych milionów klientów, marek i produktów. W jaki sposób marka może zbierać dane o kliencie?

Na wstępie warto określić co to są dane osobowe. Mówiąc najprościej to informacje, które pomogą w zidentyfikowaniu osoby fizycznej.

Sprzedawca jest uprawniony do przetwarzania danych, jeżeli jest to konieczne do realizacji umowy (np. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną).

Inne dane o klientach, które nie pozwalają na ich identyfikację, a więc nie są danymi osobowymi, również mogą być gromadzone. Mowa tu o tzw. cookies, które pozwalają na profilowanie klienta, tj. dostosowanie oferty do preferencji i zwyczajów użytkowników.

Marka taka jak np. Zalando może przetwarzać tylko te dane, które są niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez firmę.

Należy jednak pamiętać, że wymaga to zgody klienta.

Dla powyżej wskazanych celów dopuszcza się tworzenie zestawień danych pod warunkiem ich anonimizacji, czyli usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących klienta – chyba, że klient wyraził wcześniej zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń.

 

Klient powinien mieć możliwość wyboru, z jakich usług chce skorzystać, a z jakich zrezygnować. Nie każdy chce codziennie dostawać kilka maili z informacją o nowych promocjach. Jak powinna wyglądać zgodna z prawem ścieżka dostępu marki do danych klienta?

Informacją handlową to każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy czy np. projektanta.

Zakazane jest przesyłanie niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy będącego osobą fizyczną za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej.

W związku z powyższym, niezgodnym z prawem jest wysyłanie maili z ofertami handlowymi do klientów marki bez ich zgody.

Ponadto, informacja handlowa powinna zostać wyraźnie wyodrębniona i oznaczona w sposób niebudzący wątpliwości czym de facto jest.

Przesyłka taka wymaga zgody klienta, przy czym nie może być ona domniemana ani dorozumiana z oświadczenia woli o innej treści. W związku z tym wysyłane mogą być tylko newslettery zamówione przez klienta.

Poza tym, należy pamiętać o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Zgoda taka nie jest wymagana jeśli wysyłamy np. newsletter do swoich klientów.

Tak więc to klient decyduje o tym, jakie maile chce otrzymywać i w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania wszelkich informacji handlowych i innych wiadomości wysyłanych przez przedsiębiorcę.

 

Firmy typu Amazon czy Zalando nie tylko szczegółowo rejestrują, co kupują użytkownicy, ale także podążają ich tropem w Internecie. Doskonale wiedzą czym się interesują, jaką koszulę, w jakim rozmiarze i kolorze oglądali, nawet jeśli jej nie kupili. Mania gromadzenia danych jest uzasadniona chęcią doskonalenia obsługi klienta (możliwością zaproponowania klientom zindywidualizowanej oferty). Czy klient może bronić się przed taką formą zbierania danych?

Korzystanie z plików cookies pozwalających na śledzenie preferencji klienta wymaga spełnienia kilku warunków.

Należy wcześniej poinformować konsumenta w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji oraz następnie określić warunki przechowywania danych.

Konsument musi wyrazić zgodę. Może to się odbyć drogą elektroniczną – jednak pod warunkiem utrwalenia i potwierdzenia zgody. 

Bardzo ważne jest to, że zgoda może być wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

 

cookies

 

Czy kompleksowe śledzenie poczynań użytkowników w sieci jest zabronione?

Śledzenie w sieci (tzw. web tracking) to różne metody poznawania zachowań użytkowników w Internecie, a następnie profilowanie internautów, czyli zestawianie informacji i tworzenie profili osobowych, na podstawie uzyskanych danych. Web tracking to nic innego jak oparcie działań na plikach cookies, co nie jest zabronione, ale wymaga zgody internauty.

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, które zaczną obowiązywać od maja 2018 roku mają dotyczyć m.in. prawa do bycia zapomnianym, czyli możliwości skutecznego usuwania własnych danych z sieci.

Zapisy prawne będą również odnosiły się do profilowania, a szczególnie do takich informacji jak status materialny internauty, jego preferencje czy miejsce zamieszkania.

 

Które dane marka może zbierać: dane związane z zakupem granatowych dżinsów czy dane związane z brązowymi półbutami i zielonymi chinosami, na które użytkownik klinknął, ale nie kupił?

Jeżeli dane te są gromadzone z wykorzystaniem plików cookies to wymaga to zgody klienta o której mowa była wyżej. Ustawa nie różnicuje zasad gromadzenia danych na podstawie plików cookies ze względu na rodzaj gromadzonej informacji.

Jeżeli gromadzone daną będą miały charakter danych osobowych (pozwalających na identyfikację kupującego), to dopuszczalne jest ich gromadzenie bez zgody klienta tylko w zakresie niezbędnym dla realizacji zawartej umowy sprzedaży.

 

Czy istnieją przypadki, kiedy marka może przechowywać dane z niezakończonej kupnem wizyty w sklepie internetowym?

W każdym przypadku na zgromadzenie tego rodzaju danych wymagana jest zgoda klienta, jeżeli są one gromadzone na podstawie plików cookies. Klient wyraża zgodę aktywując odpowiedni przycisk znajdujący się przy informacji o wykorzystaniu przez stronę plików cookies, która wyświetla się po wejściu na tę stronę.

Leave a Reply